Activitats aquàtiques dirigides per a adults

Horaris: 06,40 / 07,40 / 09,00 / 16,00 / 18,50 h.

Inscripció: Quinzenal 28,84 €
1 mes 45,44 €
2 mesos 82,40 €