Activitats aquàtiques lliures

Usuaris

Abonats, en totes les seves modalitats.

Horaris

De dilluns a dissabte, pràcticament en totes les franges horàries.

Amb aquest nom designem totes aquelles activitats aquàtiques que per al seu desenvolupament no precisen de la interacció entre el monitor/professor i els usuaris/alumnes.
Els usuaris utilitzen l’equipament per a realitzar aquelles activitats que ells mateixos determinen, en durada i intensitat, i la nostra aportació consisteix en la cessió de la instal·lació i en la presència d’un tècnic en salvament i socorrisme que garanteixi la seguretat dels participants.
La piscina s’estructura a partir de carrers, i es desenvolupa en unes hores concretes. L’activitat no pretén l’assoliment d’objectius prèviament establerts, sinó que es limita a afavorir la pràctica de l’activitat física no tutelada.
Eventualment, els practicants de les activitats aquàtiques lliures comparteixen la piscina amb els usuaris dels programes d’activitats aquàtiques dirigides, però, en cap cas treballen junts.