Activitats per a adults

Els monitors es desplacen als pobles i barris que ho demanen i, amb una periodicitat de dos cops per setmana, porten a terme un programa de manteniment i millora de la condició física. Aquest programa, tot i partir de plantejaments genèrics, s’adapta a les especificitats de cada lloc i, en funció del tipus d’usuari i de les característiques de la instal·lació, es planteja un model ajustat a aquestes.