Activitats per a gent gran

Els monitors es desplacen als pobles i barris que ho demanen i, amb una periodicitat de dos cops per setmana, porten a terme un programa de manteniment i millora de la condició física. Les activitats es concerten per mig dels consells de barri, de les associacions de veïns, dels ajuntaments pedanis i organismes oficials (Santa Clara, Casal…), sempre a partir d’un mínim de persones inscrites.