Oferta d’activitats

Practicar una activitat física moderada de manera regular és una eina efectiva per a preservar la salut, sempre que es dugui a terme amb el control i la supervisió adequades.

Tothom pot mantenir i millorar la seva condició física, i per tant, la seva salut, si practica regularment una activitat física adaptada a les seves característiques i necessitats.