Activitats aquàtiques municipals

Les activitats aquàtiques representen, sense cap mena de dubte, el màxim exponent de les activitats físiques relacionades amb la salut que es pot trobar avui en dia en tot el ventall de l’oferta que hi ha al mercat.

Les seves característiques permeten arribar a tots els sectors de la població (infants, adults i persones grans), a tots els nivells de condició física i a totes les modalitats possibles: educativa, salut, lleure, social i esport formatiu i de competició.

En aquest sentit, les activitats aquàtiques resulten un instrument de primer ordre per a la formació i desenvolupament dels nens i joves, per a ajudar a trobar-se millor i a augmentar l’autoestima de les persones grans i tenen un amplíssim ventall de possibilitats en el camp de la reeducació i la terapèutica en el tractament d’algunes alteracions físiques, psíquiques i sensorials.

Tortosa no és aliena a la gran demanda existent d’aquesta mena d’activitats.
Aquesta demanda, però, resulta frenada des de fa ja varis anys, per les mancances qualitatives i quantitatives que presenta l’actual instal·lació aquàtica coberta i climatitzada.
Aquest dèficit d’equipaments en el nostre sistema esportiu influeix negativament en el desenvolupament de les activitats, limita la quantitat d’usuaris que poden participar, condiciona la manera de plantejar les activitats, en dificulta la correcta realització d’algunes, i, sempre, incideix negativament en el confort i la comoditat, tant dels usuaris, com dels treballadors.

Per aquesta raó, la substitució de les instal·lacions aquàtiques existents per unes altres de nova construcció, preparades per a fer front no únicament a les demandes existent i latent, sinó d’afrontar correctament els reptes del proper decenni, s’ha convertit en l’objectiu prioritari de la present legislatura, no tan sol a nivell de TORTOSASPORT S.L. sinó com fita transversal de tots els departaments del consistori de la ciutat.

Tot i això, el manteniment i millora, quantitativa i qualitativa, de l’oferta existent actualment en matèria d’activitats aquàtiques a la piscina coberta, representa una obligació indefugible, que gustosament assumim; tanmateix hem introduït tot un seguit de novetats i de modificacions orientades a optimitzar els recursos existents i a millorar les prestacions que reben els nostres usuaris, sempre, això sí, essent molt conscients de les limitacions a que ens aboca l’estat actual de la nostra instal·lació.