Activitats per a adults

La demanda en matèria d’activitats aquàtiques per a persones adultes ha crescut progressivament els darrers anys a la nostra ciutat i a la seva àrea d’influència.

Sembla evident que la creixent demanda d’aquesta mena d’activitats entre les persones adultes, respon a un intent de mantenir i millorar la seva condició física en un context de salut i de relació amb els altres.

Això no exclou el fet de que alguns usuaris puguin tenir altres motivacions: utilitàries (preparació oposicions i proves físiques), rehabilitació, prescripció mèdica…