Activitats per a embarassades

Activitats

L’activitat física al mitjà aquàtic comporta una sèrie de beneficis per a la dona gestant que són específics d’aquesta mena d’activitat:

• Les propietats físiques de l’aigua fomenten la ingravidesa i l’alleugeriment del pes corporal.
• La posició horitzontal facilita una millor distribució del pes del cos sense sobrecarregar cap zona en particular.
• Proporciona tonicitat als músculs, de forma genèrica i completa.
• Contribueix a relaxar les zones més carregades durant l’embaràs.
• Prepara i ajuda psicològicament a la futura mare per al part.
• Elimina molèsties com els dolors d’esquena i els problemes circulatoris.
• L’aigua fa possible una reducció de l’esforç en el moment de realitzar els diferents exercicis i activitats.
• L’activitat al mitjà aquàtic ens permet seqüènciar fàcilment els temps respiratoris (inspiració i espiració) i dominar els tipus i intensitats dels mateixos. Al mateix temps, ens permetrà coordinar la respiració i el moviment.
• Facilita la recuperació després del part.

Horaris

Dissabte, de 11:00 a 11:50h

El programa d’activitats aquàtiques per a embarassades va encaminat a potenciar la condició física de la dona gestant i respon a les peculiaritats dels canvis que s’aniran produint durant tot el període d’embaràs i representa un element de suport més a tot el procés de preparació al part.