Activitats per a gent gran

L’objectiu d’aquest programa no el centrem en lluitar contra el procés d’envelliment natural de les persones, sinó que el que volem és evitar que aquest envelliment sigui prematur. Entenem que aquest envelliment prematur té, entre altres, una causa principal: el sedentarisme.