Activitats per a persones amb necessitats educatives especials

La utilització del mitjà aquàtic per a complementar la formació d’alumnes amb necessitats educatives especials es la base d’aquest programa. El mitjà aquàtic ofereix unes avantatges manifestes per a aquest col·lectiu i resulta vàlid per a un ample ventall d’alteracions. La possibilitat de surar, la pressió hidrostàtica, la tensió, la viscositat i la calor incideixen molt positivament en les propostes que podem oferir.