Educació física a la piscina

En l’actualitat, l’Educació Física a Piscina es un complement extraordinari per a l’Educació Física que es realitza en el marc de l’escola. Des de fa anys es considera a aquesta especialitat com l’exponent més clar de la natació educativa.