Activitats físiques a barris i pobles

La particular configuració del municipi, estructurat en 5 pobles, en personalitat i característiques pròpies, i la seva llunyania respecte al nucli central, van determinar la creació d’aquest programa i la seva continuïtat al llarg dels anys.

Per tant, la voluntat de minimitzar la dificultat que representa per a una part de la població el seu lloc de residència a l’hora d’accedir a la pràctica de l’activitat física, es l’element bàsic que configura aquest programa.

Amb la mateixa filosofia, alguns barris de la ciutat, com Ferreries, Santa Clara i Sant Llàtzer, s’han incorporat al projecte. Les activitats es concerten per mig dels consells de barri, de les associacions de veïns i dels ajuntaments pedanis, sempre a partir d’un mínim de persones inscrites.

Els monitors es desplacen als pobles i barris que ho demanen i, amb una periodicitat de dos cops per setmana, porten a terme un programa de manteniment i millora de la condició física.

Aquest programa, tot i partir de plantejaments genèrics, s’adapta a les especificitats de cada lloc i, en funció del tipus d’usuari i de les característiques de la instal·lació, es planteja un model ajustat a aquestes.