Escoles Esportives Municipals

Les ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS han estat durant molt anys la resposta municipal a la promoció de les activitats esportives per a nens i nens de 3 a 15 anys.

Aquesta resposta va obeir a una manca d’oferta específica per als xiquets d’aquestes edats, a la voluntat municipal de cobrir les carències que presentava el sistema esportiu local en aquest sentit.

Un cop superada aquesta situació, a partir de les noves propostes de la Secretaria General de l’Esport i de la implicació de les entitats esportives de la ciutat, la majoria d’aquestes escoles han desaparegut, d’altres s’han adaptat a la nova realitat i algunes, al no canviar la situació inicial, s’han mantingut

En l’actualitat l’Escola Municipal de Rem, l’Escola Municipal de Natació i l’Escola Municipal de Judo continuen funcionant , integrades en les estructures esportives del Club de Rem, del Club Natació i del Tortosa Athlètic Club respectivament, tot i que continuen rebent, d’una o altra manera, el suport municipal.

L’Escola Esportiva que continua plenament vigent des de el punt de vista d’estructura purament municipal és la de Gimnàstica Rítmica Esportiva.