Anuncis

Oferta plaça de gerent TortosaSport

Oferta per la contractació, en règim de laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció a temps complert, del gerent de TortosaSport S.L.

Plaça ofertada: Gerent d’esports, grup professional A1

Titulació requerida:

  • Titol de grau o llicenciatura en ciències de l’activitat física i l’esport
  • Màster oficial en gestió esportiva
  • Experiència professional mínim d’1 any en gestió esportiva

Bases (PDF)

Oferta de feina monitor esportiu

OFERTA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BOSSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN CATEGORIA DE MONITOR ESPORTIU, ADSCRIT A L’EMPRESA PÚBLICA TORTOSASPORT, SL.

Plaça ofertada.
Monitor esportiu, grup professional C2.
Titulació requerida.
Grau formatiu en nivell mitja en alguna especialitat d’activitats físiques o esportives.
Publicació de les bases.
Les bases dels processos de selecció estan a disposició del públic al taulell d’anuncis de Tortosasport, SL (Avda. Estadi, s/n, 43500-Tortosa), en horari de dilluns a divendres de 08’00 a 15’00 hores, i a la web municipal.
Presentació de sol•licituds.
A les oficines de Tortosasport, SL, i en el termini de 7 dies naturals comptats a partir del divendres 19 de maig.

https://www.tortosa.cat/webajt/gestiointerna/borsa/partpublica/borsavig.asp