Anuncis

Resultats procés selectiu borsa treball tècnics esportius polivalents. Març 2019.

Document PDF

Anunci de persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu polivalent.

Document PDF

Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball

Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu polivalent.

Document PDF

Convocatoria per a personal laboral en categoria de tècnic esportiu polivalent

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la ctegoria de Tècnic Esportiu Policalent, grup professional C1, adscrits a l’empresa pública Tortosa, SL.

Document PDF