Anuncis

Resultat procés provisió gerent Tortosa Sport SL

Resultat del desenvolupament del procés de provisió, per la contractació, en règin laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, del gerent de Tortosasport, S.L.

Resultats proces provisio gerent TORTOSASPORT SL_2018

Aprovació de la ponderació dels aspectes de la fase d’entrevista del procés de selecció del gerent d’aquesta societat

Vist l’acord adoptat per aquest Consell d’Administració, en sessió de data 6 de març de 2018, pel qual es van aprovar les bases per a la provisiṕ del lloc de treball de gerent d’aquesta societat.

 

Anunci ponderacio factors entrevista proces provisio gerent TORTOSASPORT SL_2018

Anunci llistat definitiu de persones admeses i excloses.

Pel qual s’aprova i es resol fer pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, del gerent de TORTOSASPORT, SL, i se’n determina el lloc, data i hora d’inici d’aquest procés de provisió.

 

Adjuntem pdf

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Pel qual s’aprova i es resol fer pública la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de gerent de TORTOSASPORT, SL, i se’n determinan el lloc, data i hora d’inici d’aquest procés de provisió.

Llista provisional de persones admeses i excloses que s’han presentat al procés selectiu amb indicació dels motius d’exclusió

Més informació (PDF)