Anuncis

Convocatoria per a personal laboral en categoria de tècnic esportiu polivalent

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la ctegoria de Tècnic Esportiu Policalent, grup professional C1, adscrits a l’empresa pública Tortosa, SL.

Document PDF

Resultat procés selectiu personal de manteniment d’instal·lacions esportives

Resultat procés selectiu personal de manteniment d’instal·lacions esportives

Document PDF

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Document PDF

Resultats final procés selecció 2018 per a personal d’administració i d’atenció als usuaris de Tortosasport.

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de personal d’administració i atenció a les persones usuàries dels serveis esportius municipals adscrits a l’empresa pública Tortosasport, any 2018, resultats finals.

Document PDF