Anuncis

Convocatoria borsa de treball per a la contractació de tècnics esportius.

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu, grup professional C2, adscrits a l’empresa pública TortosaSport, SL

Document en pdf

 

Resultats finals del procés selectiu de monitors esportius, any 2018

Resultats finals del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de monitors esportius a Tortosasport, any 2018.

Document (PDF 527Kb)

Llista provisional de persones admeses i excloses monitor esportiu

Llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de monitor esportiu.

Document (PDF 1,3Mb) 

Plec de clàusules administratives de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge durant l’estiu de 2018

Plec de clàusules administratives particulars que jan de regir la licitació mitjançant procediment obert simplificat la prestació de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge de campus a les instal·lacions esportives municipals de Tortosa durant l’estiu de 2018.

Plec de clàusules administratives de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge durant l’estiu de 2018 (PDF 8,8Mb)