Aprovació de la ponderació dels aspectes de la fase d’entrevista del procés de selecció del gerent d’aquesta societat

Publicat a: 28 de març de 2018 / Modificat a: 28 de març de 2018

Vist l’acord adoptat per aquest Consell d’Administració, en sessió de data 6 de març de 2018, pel qual es van aprovar les bases per a la provisiṕ del lloc de treball de gerent d’aquesta societat.

 

Anunci ponderacio factors entrevista proces provisio gerent TORTOSASPORT SL_2018