Bases procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, de 21 places

Modificat a: 1 de juny de 2023

Anunci procés selectiu plaça coordinador manteniment 

Document PDF

Anunci procés selectiu plaça monitor aquàtic

Document PDF

Bases procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, de 21 places corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal prevista a la llei 20/2021, de 28
de desembre > Publicacions oficials > BOPT del 27/03/2023 (Anunci modificació de les bases).

Document PDF