Convocatoria borsa de treball per a la contractació de tècnics esportius.

Publicat a: 21 de setembre de 2018 / Modificat a: 21 de setembre de 2018

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu, grup professional C2, adscrits a l’empresa pública TortosaSport, SL

Document en pdf