Convocatoria borsa de treball personal de administració i atenció a les persones usuàries dels serveis esportius municipals.

Modificat a: 27 de setembre de 2018

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació, en regim laboral temporal, del personal d’administració i d’atenció a les persones usuàries dels serveis esportius municipals, grup professional C2, adscrit a l’empresa púlica Tortosa Sport, sl

Document PDF