Convocatoria borsa de treball personal de manteniment d’instal.lacions esportives.

Publicat a: 27 de setembre de 2018 / Modificat a: 27 de setembre de 2018

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació, en regim laboral temporal, del personal de manteniment d’instal·lacions esportives, grup professional C2, adscrit a l’empresa púlica Tortosa Sport, sl

Document PDF