Convocatòria pública de treballadors monitors esportius de campus d’estiu

Publicat a: 19 de maig de 2023 / Modificat a: 10 de novembre de 2023

Resultats finals procés selectiu

Document PDF


Anunci sobre resultats exercici 1 del procés selectiu monitors esportius campus d’estiu 2023

Document PDF

Llista provisional de persones admeses i excloses

Document PDF


Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de Monitor esportiu de campus d’estiu, adscrits a l’empresa pública Tortosasport SL

Document PDF