La Llei de l’Esport de Catalunya

La Llei de l’Esport de Catalunya designa explícitament al municipi com l’administració encarregada del desenvolupament i promoció de les activitats físiques i li encomana, concretament, la creació de les infraestructures i els mecanismes suficients per a donar una resposta adequada a les necessitats del conjunt dels seus ciutadans.

En aquest sentit, TORTOSASPORT S.L., en tant que l’organisme municipal encarregat de gestionar i afrontar la creació de noves instal·lacions esportives i de la seva gestió posterior, és també el responsable de donar resposta a la demanda existent al municipi en matèria d’activitats físiques, de promoure’n de noves que facin efectiva la demanda potencial i, en definitiva, de millorar la qualitat de vida dels tortosins en aquest camp.