Instal·lacions esportives

Piscina Municipal – Els Reguers

Vas a l’aire lliure de 25 X 12,5 metres (325 m2) amb 6 carrers. Té una profunditat entre 3,4 i 1,52 metres de profunditat. El seu paviment és ceràmic i l’ús és estacional.

Disposa de dos vestidors col·lectius i 1 individual (86,07 m2), serveis públics, bar zona infantil, control d’accés, zona infantil i infermeria.