Instal·lacions esportives

Pista Poliesportiva

És una pista a l’aire lliure de 43,3 X 22 metres (952,6 m2) que té un paviment amb tractament superficial.

Disposa de dos vestidors col·lectius i 1 individual (86,07 m2), serveis públics, bar zona infantil, control d’accés, zona infantil i infermeria.