Instal·lacions esportives

Pista Poliesportiva Coberta – Casal de Jesús

Es tracta d’una sala polivalent de planta irregular que té usos, socials, culturals, recreatius i esportius. La gestió la realitza l’Associació de Veïns Jesús Catalonia.