Comarcal de Natació Escolar; 14 d’abril de 2012 (2)