Instal·lacions esportives

Piscina Coberta Municipal

És un vas esportiu de 25 X 12,5 metres (325 m2) i 5 carrers. Té una profunditat entre 2,25 i 1,85 metres. Disposa de dos vestidors col·lectius, un magatzem de 16,18 m2 de superfície i una galeria per a espectadors.