Llistat provisional de persones admeses i excloses

Modificat a: 21 de març de 2018

Pel qual s’aprova i es resol fer pública la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de gerent de TORTOSASPORT, SL, i se’n determinan el lloc, data i hora d’inici d’aquest procés de provisió.

Llista provisional de persones admeses i excloses que s’han presentat al procés selectiu amb indicació dels motius d’exclusió

Més informació (PDF)