10

Publicat a: 23 de juny de 2016 / Modificat a: 23 de juny de 2016

Incentivar i regular la utilització de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals i facilitar la seva utilització polivalent a ciutadans i a entitats esportives.