10

Incentivar i regular la utilització de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals i facilitar la seva utilització polivalent a ciutadans i a entitats esportives.