12

Construir, millorar, dotar i mantenir les instal·lacions esportives del municipi.