13

Qualsevol altra activitat relacionada amb el foment i la pràctica de les activitats físiques, sigui quina sigui la seva modalitat o categoria.