2

Afavorir la creació de nous equipaments esportius al municipi i consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives qualitativa i quantitativament potent.