3

Desenvolupar una estructura capaç de donar al municipi tota mena de serveis esportius, i organitzar activitats relacionades amb l’esport, en totes les seves manifestacions, en el marc del Contracte – Programa amb l’Ajuntament de Tortosa.