5

Publicat a: 23 de juny de 2016 / Modificat a: 23 de juny de 2016

Establir estratègies de col·laboració amb entitats i organismes de tota mena que ens permetin completar l’oferta d’activitats físiques de la ciutat; així mateix coordinar l’oferta d’activitats amb tota mena d’entitats i organismes de forma que aquesta no estigui duplicada.