6

Promocionar la realització d’esdeveniments adreçats a la formació, promoció i divulgació de les activitats físiques i esportives: congressos, trobades, simposis, conferències…