9

Afavorir la realització d’activitats físiques i esportives en espais d’ús públic.