9

Modificat a: 23 de juny de 2016

Afavorir la realització d’activitats físiques i esportives en espais d’ús públic.