Oferta plaça de gerent TortosaSport

Modificat a: 8 de març de 2018

Oferta per la contractació, en règim de laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció a temps complert, del gerent de TortosaSport S.L.

Plaça ofertada: Gerent d’esports, grup professional A1

Titulació requerida:

  • Titol de grau o llicenciatura en ciències de l’activitat física i l’esport
  • Màster oficial en gestió esportiva
  • Experiència professional mínim d’1 any en gestió esportiva

Bases (PDF)