Oferta de feina monitor esportiu

Publicat a: 29 de maig de 2017 / Modificat a: 8 de març de 2018

OFERTA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BOSSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, EN CATEGORIA DE MONITOR ESPORTIU, ADSCRIT A L’EMPRESA PÚBLICA TORTOSASPORT, SL.

Plaça ofertada.
Monitor esportiu, grup professional C2.
Titulació requerida.
Grau formatiu en nivell mitja en alguna especialitat d’activitats físiques o esportives.
Publicació de les bases.
Les bases dels processos de selecció estan a disposició del públic al taulell d’anuncis de Tortosasport, SL (Avda. Estadi, s/n, 43500-Tortosa), en horari de dilluns a divendres de 08’00 a 15’00 hores, i a la web municipal.
Presentació de sol•licituds.
A les oficines de Tortosasport, SL, i en el termini de 7 dies naturals comptats a partir del divendres 19 de maig.

https://www.tortosa.cat/webajt/gestiointerna/borsa/partpublica/borsavig.asp