Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball

Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu polivalent.

Document PDF