Plec de clàusules administratives de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge durant l’estiu de 2018

Modificat a: 15 de juny de 2018

Plec de clàusules administratives particulars que jan de regir la licitació mitjançant procediment obert simplificat la prestació de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge de campus a les instal·lacions esportives municipals de Tortosa durant l’estiu de 2018.

Plec de clàusules administratives de serveis de socorrisme aquàtic i monitoratge durant l’estiu de 2018 (PDF 8,8Mb)