Resultats final procés selecció 2018 per a personal d’administració i d’atenció als usuaris de Tortosasport.

Modificat a: 22 d'octubre de 2018

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de personal d’administració i atenció a les persones usuàries dels serveis esportius municipals adscrits a l’empresa pública Tortosasport, any 2018, resultats finals.

Document PDF