Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu Monitor esportiu

Publicat a: 14 de maig de 2021 / Modificat a: 14 de maig de 2021

Descarrega les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’un borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de Monitor esportiu, adscrits a l’empresa pública Tortosasport, SL.

Document PDF