Descomptes

Tipus Descompte Beneficiaris Condicions o Acreditació
Abonament familiar 25% Grups d’un mínim de 3 persones que formin part de la mateixa unitat familiar: pares, fills… Sols aplicable en serveis bàsic, plata, or i plus. Cal acreditar la relació familiar mitjançant llibre de família o document assimilat.
Persones en atur 50% Menors d’edat amb els dos pares en situació d’atur o persones aturades que disposen d’acreditació del SOC o assimilat. Cal acreditar la situació documentalment mitjançant full de subsidi d’atur del SOC o assimilat.
Carnet Jove 10% Persones joves que disposen del carnet Jove atorgat per l’Agència Catalana de la Joventut o assimilats. Cal acreditar la situació documentalment aportant el carnet jove o assimilat.
Família nombrosa 10% Persones que disposen del carnet de família nombrosa atorgat per la Direcció General de Famílies de GENCAT o assimilats. Cal acreditar la situació documentalment aportant el carnet de família nombrosa o assimilats.
Persones discapacitades 20% Persones amb discapacitat que disposen del reconeixement de la seva situació per part de la Direcció General de Protecció Social o assimilats. Cal acreditar la situació documentalment aportant la tarja acreditativa de la discapacitat o assimilat.
Per matrícula anticipada 10% Qualsevol persona inscrita en el productes bonificat. Aplicable sols en campanyes que estigui establert el descompte.

Observacions

1. Els descomptes anteriors en cap cas seran acumulables.
2. En el cas de tenir dret a més d’un descompte, sempre s’aplicarà el que resulti més beneficiós per a l’usuari.