Anuncis

Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball

Persones admeses i excloses, i calendari de realització de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic esportiu polivalent.

Document PDF

Convocatoria per a personal laboral en categoria de tècnic esportiu polivalent

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la ctegoria de Tècnic Esportiu Policalent, grup professional C1, adscrits a l’empresa pública Tortosa, SL.

Document PDF

Resultat procés selectiu personal de manteniment d’instal·lacions esportives

Resultat procés selectiu personal de manteniment d’instal·lacions esportives

Document PDF

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Document PDF