Proposta d’aprovació de les bases de la categoria de monitor esportiu

Publicat a: 30 de maig de 2018 / Modificat a: 4 de juny de 2018

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de monitor esportiu, grup professional C2, adscrits a l’empresa publica Tortosasport, SL.

Proposta d’aprovació de les bases (PDF 7,8 Mb)