Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Document PDF