Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Modificat a: 25 d'octubre de 2018

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Document PDF