Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Publicat a: 25 d'octubre de 2018 / Modificat a: 25 d'octubre de 2018

Relació d’admesos i exclosos, data, lloc i dia de les proves, procés selecció personal de mateniment d’instal.lacions esportives.

Document PDF