4

Gestionar, de forma eficient, les instal·lacions esportives municipals.